Inlägg

Blue hotel väljer bergvärme från GRON

Blue hotel på Lidingö utanför Stockholm väljer GRON närvärme för att uppgradera sin befintliga värmepumpsanläggning. Lösningen innebär nya värmepumpar samt kompletterande borrhål för att möta hotellets nuvarande behov av varmvatten och värme – hotellet har en ny utomhuspoolanläggning och ett Hamam-spa tillägg till konferensrum, restaurang och hotellrum. Borrningen är redan avklarad och arbetet med den nya värmepumpsanläggningen med 240 kW fastighetsbergvärmepumpar börjar under december och väntas vara klart under första kvartalet nästa år.

Bergvärme Brf Hornugglan

Nu är arbetet igång med att installera bergvärme åt brf Hornugglan i Östhammar. GRON har tillsammans med föreningen arbetat i nästan tre år för att få igång projektet och nu är det äntligen igång!

Lösningen innefattar förutom 240 kW fastighetsvärmepumpar även helt ny varmvattenproduktion, avhärdning av färskvatten, nya termostater samt individuell mätning och debitering.

GRON kommer förutom leverans och installation även ansvara för drift och service för anläggningen. Avtalet sträcker sig till att börja med över 7 år. – Detta ger oss incitament att kontinuerligt fortsätta att optimera anläggningen, säger Martin Sjöberg VD GRON närvärme AB. Kunder vinner också på detta då de får en trygg leverans av värme samt en optimalt intrimmad anläggningen när avtalsperioden går ut.