Tillsammans med teamet på GRON närvärme finns möjligheten att förändra