GRON närvärme innebär att vi tar hand om projektledning, installation, finansiering och drift – så att du kan lägga tid och pengar på annat