Blue hotel väljer bergvärme från GRON

Blue hotel på Lidingö utanför Stockholm väljer GRON närvärme för att uppgradera sin befintliga värmepumpsanläggning. Lösningen innebär nya värmepumpar samt kompletterande borrhål för att möta hotellets nuvarande behov av varmvatten och värme – hotellet har en ny utomhuspoolanläggning och ett Hamam-spa tillägg till konferensrum, restaurang och hotellrum. Borrningen är redan avklarad och arbetet med den nya värmepumpsanläggningen med 240 kW fastighetsbergvärmepumpar börjar under december och väntas vara klart under första kvartalet nästa år.

Nu borrar vi på Timmermansgatan

Vi är igång med borrning på Timmermansgatan Södermalm. På uppdrag av BF Heimdal nr 1 borrar vi 5 st energibrunnar på 330m. Själva borrarbetet beräknas pågå under ca 1 vecka och montaget av bergvärmecentralen påbörjas också under denna vecka. I detta projekt monteras 2 st Nibe 1345-40 kW fastighetsbergvärmepumpar och dessa väntas ge en stor besparing för kunden.